torsdag, oktober 19, 2017

topppic

Søk

Korrespondanse med pensjonistorganisasjoner

Vi samarbeider med andre pensjonistorganisasjoner i inn- og utland. Her finner du vår offisielle korrespondanse med disse.

Filer

Sorter etter : navn | dato | treff [ stigende ]

2016-03-06  Brev fra Emigrant1 til Carl I. Hagen 2016-03-06 Brev fra Emigrant1 til Carl I. Hagen

het!
Dato lagt til: 07.03.2016
Endret: 07.03.2016
Filstørrelse: 642.08 kB
Nedlastinger: 111

Her er brevet fra Emigrant1 til Carl I Hagen

2013-09-09 _4 Brev til A-SPUN om sikring av gevinster ved innføring av IKT og om reversering av urett mot de eldre 2013-09-09 _4 Brev til A-SPUN om sikring av gevinster ved innføring av IKT og om reversering av urett mot de eldre

het!
Dato lagt til: 08.09.2013
Endret: 08.09.2013
Filstørrelse: 340.51 kB
Nedlastinger: 555

Om bruk av IKT i statsadminstrasjonen og reversering av diskrimenering av pensjonister.

2013-08-12 VelgerGuide, pr i dag 2013-08-12 VelgerGuide, pr i dag

het!
Dato lagt til: 12.08.2013
Endret: 13.08.2013
Filstørrelse: 316.96 kB
Nedlastinger: 579

Oppdatert VelgerGuide pr. 2013-08-12.

Venstre har nå kommet med sine svar!

Se følgeskriv under !

NorAlliansen har lagt fram 6 nøkkelspørsmål til partiene ang. reversering av diskrimineringen av pensjonister. Se hele korrespondansen under kategorien 'Korrespondanse med partiene'. Svarene finner du her.

Følgeskriv:                                                                 

Til  Lederne for Senior- og Pensjonistorganisasjoner i utlandet og Norge (SPUN)

Kopi til ALLE partilederne for har fått vår VelgerGuide
Blindkopi til andre partier, medier og ressurspersoner i Norge og utlandet. 

I henhold til vedlegg 1,  oversendes en VelgerGuide som er basert på partiledernes svar på våre spørsmål
om  partiene REVERSERE diskriminering og urett mot de eldre i Norge og i utlandet.

Hensikten med denne e-posten er:
1) Å informere
om at  VelgerGuiden bygger på klare og entydige mål som kan fungere som en felles plattform for alle   
  senior- og pensjonistorganisasjoner som vil tilslutte seg.
2) At vi kan oppnå bedre og raskere resultat ved å samarbeide og (sam)handle på tvers av geografiske skiller med
     fokus  på felles mål,  enn om vi jobbet hver for oss
3) Å få en raskest mulig tilbakemelding på om denne VelgerGuiden og mål målsettigene den byggerpå støttes,
    og/ eller om egne målsetting og anbefalinger er/blir laget
4) At vi legger ut linker til alle senior- og pensjonistorganisasoner som har formulert målsettinger om å reversere diskriminering og urett mot de eldre, og spesielt hva de har tenkt å gjøre å for å realisere målene.
5)  Å informere om at Landsforeningen; Rettferd for de Eldre (LRE) og  NorAlliansen (NAG) vil gå ut med (publisere)
en VelgerGuide som hvordan over 1 million pensjonister og deres nærmeste pårørende BØR stemme på om de vil stoppe diskrimineringen og urett mot de eldre  og stoppe dagens avkortingen av  pensjonistenes opparbeide pensjons- og tryderettigheter – i utlandet og i Norge og stoppe planlagt pensjonsavkorting eller skatter, avgifter og/eller offentlig inngrep. Pensjon skal utbetales uavkortet.

 

2013-04-28  Brev til SPUN om  GJELDENDE RETT for fast  flytting - emigrasjon - til utlandet 2013-04-28 Brev til SPUN om GJELDENDE RETT for fast flytting - emigrasjon - til utlandet

het!
Dato lagt til: 14.05.2013
Endret: 25.06.2013
Filstørrelse: 193.06 kB
Nedlastinger: 610

SPUN: Senior og Pensjonistorganisasjoner i Utlandet og Norge

2011-02-25 Brev til pensjonistorganisasjoner 2011-02-25 Brev til pensjonistorganisasjoner

het!
Dato lagt til: 26.02.2011
Endret: 30.07.2013
Filstørrelse: 213.68 kB
Nedlastinger: 652

Kommentar til lovrådgiver Johanne Rians e-post om pensjonsbegrepet.