torsdag, oktober 19, 2017

topppic

Søk

Kategorier

Generell korrespondanse

Generell korrespondanse ( 19 Filer )

Her publiserer vi annen korrespondanse vedrørende vår virksomhet som vi mener har interesse for våre medlemmer.

Vær oppmerksom på at en må være registrert bruker for å få tilgang til all korrespondanse.

Korrespondanse med media

Korrespondanse med media ( 5 Filer )

Her finner du NorAlliansens korrespondanse med media.

Korrespondanse med pensjonistorganisasjoner

Korrespondanse med pensjonistorganisasjoner ( 5 Filer )

Vi samarbeider med andre pensjonistorganisasjoner i inn- og utland. Her finner du vår offisielle korrespondanse med disse.

Korrespondanse med partier / politikere

Korrespondanse med partier / politikere ( 21 Filer )

Her finner du NorAlliansens korrespondanse med det 'politiske Norge' inkl. partiledere og stortingsrepresentanter.

Korrespondanse med myndighetene

Korrespondanse med myndighetene ( 22 Filer )

I denne kategorien finner du korrespondanse fra Noralliansen med norske myndigheter / instanser. Vi har også innhentet tillatelse fra andre organisasjoner og enkeltpersoner til å publisere aktuell korrespondanse.