tirsdag, oktober 19, 2021

topppic

Søk

Velkommen, Gjest
Username: Password: Husk meg
Velkommen til Noralliansen sitt debattforum!

Fortell oss og våre medlemmer hvem du er, hva du liker og hvorfor du ble medlem av dette nettstedet.
 • Side:
 • 1

EMNE: Brev til Kontroll og Konstitusjonskomitèen

Brev til Kontroll og Konstitusjonskomitèen 8 years 10 months ago #171

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
Dette brevet ble skrevet i august 2012. Svaret datert 2.februar 2013 finner du under 'dokumenter'


Til Kopi til
Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomitee (SKK) Leder for Skatt Vest og Skatt vest
v/ nestleder martin.kolberg@stortinget..no Jan Hallquist og Sivlombudsmannen
Lederen for Stortingets Justiskomitee
Justisminister Grete Faremo
Leder for Rettssikkerhetsutvalget
Leder for Skattebetalerforeningen
v/ leder for SKK, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Skattedirektør Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

NorAlliansen mener at systemkollapsen som 22. juli-kommisjonen beskriver i sin rapport, må føre
til mer politisk styrig av embetsverket og byråkratene i Skatteetaten og Finansdepartementet.

NorAlliansen har med tilfredshet registrert at du som Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder og nestleder i Stortingets Kontroll og konstitusjonskomitè, mener systemkollapsen som 22. juli-kommisjonen beskriver i sin rapport, skyldes manglende politisk styring av forvaltningen. NorAlliansen registrer også med tilfredshet at du varsler en dyptgripende selvransakelse og opprydding.

På denne bakgrunn og våre grundige erfaringer med forvaltningen, mener vi at tiden er overmoden for en sterkere politisk styring av embetsverket og byråkratene i Finansdepartementet (FIN) som synes å handle mot bedre vitende når de uttalelser seg og/eller gir råd til den delen Skatteetaten som bruker FINs uttalelser – uten rettsgrunnlag/-kilder - til å bryte og/eller setter til side gjeldene rettsregler for skattemessig utflytting som Stortinget har bestemt.

NorAlliansen er bekymret for at denne saken vil kunne utvikle seg til å bli en av norgeshistoriens største pensjons-
og regjeringsskandaler dersom ingen stopper den delen av skatteetaten som avkorter utenlandspensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter med dobbeltbeskatning (inntil fire år) og såkalt kildeskatt på pensjon.

Når vi sier deler av skatteetaten praktiserer ”gjeldende rett” slik Stortinget har bestemt mens andre deler av skatteetaten ikke gjør det, betyr det en diskriminering – også av utvandrere i forhold til innvandrere og andre i Norge.
At Skatteetaten med Finansdepartementet i spissen har tolket gjeldene rettsregler for skattemessig utflytting feil, er slått fast av landets høyeste domstol, Høyesterett, i en rekke enstemmige og knusende dommer mot Staten.
Det er dette som er kjernen i saken; nemlig at deler av skatteetaten ikke respekterer ”gjeldene rett” og Høyesteretts klare uttalelser om at skatteavtalar skal tolkast i henhold til folkerettslige prinsipper og rettsforståelsen på det tidspunkt da skatteavtalen ble ratifisert av begge lands nasjonalforsamlinger

Det er et beklagelig faktum at undertegnedes tidligere arbeidsgiver Oslo ligningskontor (nå Skatt øst), Skatt vest og noen andre skattekontor har fått lov til å utvikle en ukultur der enkelte såkalte ansvarlige saksbehandlere har ”tatt seg til rette” og gjennomført en rettsstridig lignings- og forskuddspraksis som mange pensjonister i utlandet har følt så krenkende at en rekke menneskeliv er gått tapt. At dette har foregått over tid, uten at politikerne eller mediene i Norge i all hovedsak har reagert eller brydd seg og at Skattebetalerforeningen har dokumentert at Skatteetatens rettstridige praktisering av den såkalte kildeskatt på pensjon har rammet hardest de «svakeste» pensjonistene, er kanskje et eksempel på at SANNHETEN har større sprengkraft enn en bombe?

Som partipartisk nøytral interesseorganisasjon for personer som har opparbeidet seg pensjons- og trygderettigheter i Norge/ Norden, har vi imidlertid grundige erfaringer med at den manglende politiske styringen av forvaltningen som 22. juli-kommisjonen har avslørt, har fått lov til å utvikle sg over lang tid under skiftende regjeringer.
I henhold til ovennevnte, legger NorAlliansen med dette frem en grundig dokumentasjon fra en Kypros/ EU- pensjonist som med all ønsket tydelighet viser manglende politisk styring av skatteetaten som har fått lov til å fungere som en ”Stat i Staten” – uten å bry seg om hvem som har den politiske og faglige ledelsen av Skatteetaten og finansdepartementet og finansministeren (statsråden) som har det øverste ansvarer på vegne av regjeringen.

Som eksempel nevnes at pensjonister som har emigrert til Kypros, Thailand (og andre skattejurisdiksjoner) har fått avkortet sine opparbeidede pensjons- og trygderettigheter i strid med bostedslandets skattelovgivning, en juridisk bindende bilateral skatteavtale som er undertegnet av begge lands nasjonalforsamlinger.

Byråkratene i denne etaten handler også i strid med grunnleggende menneskerett- og rettssikkerhetsprinsipper som
går på forutsigbarhet, legalitet, trinnhøyde og herunder skattebegrensningsregelen som skal sikre at person uten
skatteevne skal være fritatt for beskatning i Norge (iht. evneprinsippet).

NorAlliansen har i det lengste håpet på en konstruktiv dialog med den faglige og politiske ledelsen for Skatteetaten i Norge på samme måte som vi har etablert kontakt med ”kompetent” myndighet i andre land. I påvente av å lykkes, har vi derfor i det lengste ventet med å publisere denne beklagelige saken i utlandet i sin fulle bredde av frykt for å skade Norges omdømme i utlandet. Men nå mener vi at vår tålegrense er nådd. Dersom vi blir tvunget til å velge mellom rettssikkerheten for utenlandspensjonistene og Norges omdømme i utlandet, er valget lett.

Endelig nevnes at vi forventer at utenlandspensjonister, som kjemper for sikre sine opparbeidede pensjons- og trygderettigheter ikke blir noen kasteball i et politisk spill mellom regjeringen og opposisjonen.

Vi mener Norge som nasjon ikke er tjent med et spill som foregår på Skatteetatens banehalvdel som er i ferd med å svekke Norges omdømme i utlandet med sin rettsstridige behandling av de eldre som har vært med å legge grunnlaget for den velstanden som landet kan snakke positivt om. Det skulle være unødvendig å fortelle at i mange land, som i Asia og i den greske kulturen, blir et lands nasjonalforsamling ofte bedømt utfra hvordan de behandler sin eldre og uføre. Som kjent har det i Norge vært stor politisk enighet i Norge om å oppnå størst enighet i utenrikspolitikken. NorAlliansen er av den bestemte mening at Norge vil være best tjent med at ”noen” tar initiativet til å se på denne saken som et ”utenrikspolitisk anliggende”. Det vil alle parter tjene på – herunder et økende antall globale norske virksomheter, utenrikstjenesten, militære, og alle ansatte og pensjonister i utlandet.

På denne bakgrunn forventer NorAlliansen at skattetatens politiske og faglige får beskjed av en tverrpolitisk nasjonalforsamling om å instruere de saksbehandlerne som ikke respekterer andre lands skattejuristdiksjon til å respektere gjeldene rett som er bestemt og bekreftet av Stortinget og Høyesterett.

NorAlliansen krever nå handling og at regjeringen nedsetter et hurtigarbeidende utvalg og/eller at det blir nedsatt en granskingskommisjon for å stoppe den rettstridige lignings- og forskuddspraksis fra Skatt øst sin ukultur som har ført til så mange store og særdeles beklagelige konsekvenser som bl.a. Nevnt i EU/Kypros- pensjonisten Jan Hallquist sin klage til Skatt øst i saksnummer 2011/981806
Vi ber om en bekreftelse på at dette brevet er mottatt, med opplysninger om når vi kan påregne svar og/eller tid og sted for et møte om saken der undertegnede og/eller noen i NorAlliansens globale nettverk kan delta.
Med vennlig hilsen
for NorAlliansen, The Northern Alliance Global (NAG)
The global organization for Scandinavian expatriates
Siste endring: 8 years 8 months ago Av oluf.
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.
 • Side:
 • 1
Time to create page: 0.218 seconds