tirsdag, oktober 19, 2021

topppic

Søk

Velkommen, Gjest
Username: Password: Husk meg
Velkommen til Noralliansen sitt debattforum!

Fortell oss og våre medlemmer hvem du er, hva du liker og hvorfor du ble medlem av dette nettstedet.
 • Side:
 • 1

EMNE: UFORMELL HØRING... HVA ER DET FOR NOE ?

UFORMELL HØRING... HVA ER DET FOR NOE ? 7 years 5 months ago #205

 • Thai-Arthur
 • ( User )
 • Thai-Arthur's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Fresh Boarder
 • Innlegg: 1
 • Karma: 0
Høyre og FrP`s finansfraksjoner
attn.: Brage Baklien
Løvebakken

Ettersom jeg bodde i Thailand fra 2003 til og med 2012 er jeg godt kjent med problemstillingene som gjelder både kildeskatt, innspillene fra Brochmann-utvalget (der Emigrant1 fikk 20 minutter til å legge frem en "fellesforståelse" av sosiale forhold for vår medlemsgruppe) som gjelder skattemessig utvandrede o.s.v.

Siden jeg har et kvart århundres bakgrunn fra ledende stillinger i norsk presse og NRK har det falt seg naturlig at jeg har engasjert meg i arbeidet med disse sakene, bl.a. som initiativtaker til de første "følere" via a vis norske politiske myndigheter allerede i 2004/2005, som initiativtaker og leder av organisasjonen Emigrant1 i to år (etablert i mai 2009) - og la meg ikke glemme at jeg har vært medlem av FrP de senere år - for å ha en viss føling av å kunne etablere kontakt med den "indre krets" av yngre politikere - og byråkrater som enten står på fallrepet for å bli pensjonister, eller som har kommet i posisjoner hvor det er vanskelig å fatte at disse har vesentlige juridiske fagforståelse som har vært nødvendige for å gjennomføre endringer i levekår og livsvilkår for eldre og uføre. La det også være kjent at jeg har jobbet innenfor Arbeiderpartiet i 12-13 år som politisk koryfè og redaktør/ journalist - og derfor våger påstå at jeg kjenner politikkens vesen - på godt og vondt.

Med forundring har det blitt meg til del informasjoner om at Høyre og FrP akter å gjennomføre en UFORMELL HØRING på Stortinget den 12.5. om kildeskatt og muligens andre problemsområder for norske eldre og uføre.
Både den nåværende og den forrige regjering har vært overfòret med informasjon om konsekvenser ved gjennomføring av kildeskatten. Ved å bla litt tilbake i historiemappa, finner vi jo at Høyre grunnet manglende konsekvensutredning og FrP på prinsippielt grunnlag stemte mot innføringen av dette statlige tyveriet av juridiske og hevdvunne rettigheter ! Jffr.også innspill fra tidl. skattedirektør Erling Ree Pedersen angående legaliteten ved innføringen av den såkalte "kildeskatten".

Dersom den nåværende regjering mangler informasjner som gjelder sosiale og økonomiske forhold for eldre og uføre, både utenlandsboende og beboere innenfor landets grenser, burde det i Herrens navn være mulig å stille adekvate spørsmål direkte til berørte ressurspersoner - og ikke drive dette narrespillet som din invitasjon legger opp til:
Avsnittet; "Målet med høringen er å få innspill til oppfølgingen av punktet i regjeringserklæringen om å gjennomgå kildeskatten, og vi tar gjerne imot andre innspill knyttet til norske pensjonister i utlandet også", sier jo noe langt annet enn at det skal arrangeres et møte for å skape muligheter for retrettering av kildeskatten, som var LØFTENE både Høyre og Fremskrittspartiet kom med - sort på hvitt - før valget.

Det foreligger haugevis med ubesvarte henvendelser både hos den forrige og den nåværende regjering om både kildeskatt - og de skjulte planene om indeksreguleringer av pensjoner, avhengig av pensjonistens bosted.

Siden jeg tilhører samlingen av personer som har dannet en etisk pressgruppe ut fra anerkjennelse om at Norge er en nasjon som er degradert fra å være en A- til å bli en B-nasjon når det gjelder brudd på FN`s menneskerettigheter - har vi valgt å gå videre i denne moralske prosessen - fordi vi kan føre bevis for at norske myndigheter bryter hver tredje artikkel av de 30 artiklene i konvensjonen.
Dessuten er det, uten problemer, enkelt åp påvise brudd på FN-konvensjonen som spesielt gjelder "Økonomiske og sosiale rettigheter".

Vår hensikt har aldri vært å skade vårt land, men vi har nå i flere år opplevd at en rekke eldre og uføre har tatt sine liv som følge av at de er fraranet sine økonomiske plattformer.
Dette er resultater av dramatiske brudd på FN`smenneskerettigheter av 1948 - som Norge uten forbehold har tiltrådt.

Dersom ikke vår regjering er i stand til å se at etiske brudd på retten til et verdig liv gjelder økonomi og fordeling, så finnes det pr. dato bare en vei for å stanse disse overgrepene:
Det er å påføre Norge som statsmakt ytterligere skade for brudd på konvensjonen om menneskerettigheter og konvensjonen om økonomiske og sosiale rettigheter som forvaltes av FN. Jeg minner samtidig om det juridiske anklageskrift som lederen for advokatforeningens skattelovutvalg, h.r.adv. Bettina Banoun nylig offentliggjorde (og latterliggjorde) for manglende norsk, juridisk kompetanse. Dette dokumentet er selvsagt oversendt FN - sammen med anklageskriftet som påviser bruddene på menneskerettighetene.

Det finnes ett nivå under B-klassen der Norge er plassert i dag. Det er blant totalitære stater som driver med summariske brudd på menneskerettighetene. Blant disse finnervi oljestatene Iran og Irak - som må søke FN om tillatelse til å eksportere sine råvarer - og som er fratatt sine traktatrettigheter.
Er det dette den nåværende regjering overser - slik Stoltenberg overså den forrige degraderingen som fratok Norge stemmerett og talerett i de viktige internasjonale fora innenfor verdensorganisasjonen ? Det var jo ikke uten grunn at Norge ble fratatt ståstedet i A-gruppen over stater som overholder menneskerettighetene...

Jeg frykter at møtet den 12. mai kan ha til hensikt å tilsnike seg ytterligere tid for å forlenge renkespillet som eldre og uføre nordmenn har vært utsatt for siden 26.02.2009.
I Odelstinget stemte de rødgrønne for kildeskatten, resten av Stortinget (hvor KrF, V, H og FrP hadde tilhold) stemte imot.
I dag er de sistnevnte i maktposisjon til å reversere skatten - som i krasse ordelag den gang ble fordømt - og beskrevet som usosial og illegal.

Hvor går grensen mellom galskap og bedrageri ?

Vennlig hilsen
Arthur Sandberg
Vedlegg:
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.
 • Side:
 • 1
Time to create page: 0.073 seconds