søndag, august 07, 2022

topppic

noralliansen530 bilde fra stein

 

NorAlliansen er organisasjonen for skandinaver bosatt i utlandet.

NorAlliansen har en rekke områder som organisasjonen vil fokusere på. Blant de sakene som NorAlliansen vil arbeide med fra starten er skatt og skattesaker. Selvsagt vil da ”kildeskatten” være en av sakene her, men vi vil også å få Norge til å respektere inngåtte skatteavtaler.

Les mer

Søk

Korrespondanse med myndighetene

I denne kategorien finner du korrespondanse fra Noralliansen med norske myndigheter / instanser. Vi har også innhentet tillatelse fra andre organisasjoner og enkeltpersoner til å publisere aktuell korrespondanse.

Filer

Sorter etter : navn | dato | treff | [ stigende ]

2013-10-30 Alderspensjonister bosatt i Tyskland 2013-10-30 Alderspensjonister bosatt i Tyskland

het!
Dato lagt til: 10.11.2013
Endret: 10.11.2013
Filstørrelse: 270.81 kB
Nedlastinger: 1835

Konsekvensutredning fra Ola Slagstad ang. kildeskattens konsekvenser for norske pensjonister bosatt i Tyskland

2013-07-16 Oppfølging av svar fra HELFO 2013-07-16 Oppfølging av svar fra HELFO

het!
Dato lagt til: 16.07.2013
Endret: 21.11.2013
Filstørrelse: 511.57 kB
Nedlastinger: 1199

UBESVART pr 1.10.2013

2013-11-20 Brev fra Arthur Sandberg til jurisisk rådgiver Johanne Rian, Finansdepartementet 2013-11-20 Brev fra Arthur Sandberg til jurisisk rådgiver Johanne Rian, Finansdepartementet

het!
Dato lagt til: 20.11.2013
Endret: 20.11.2013
Filstørrelse: 72.25 kB
Nedlastinger: 1196

Vi gjengir med forfatterens tillatelse, Arthur Sandbergs klagebrev over Skattedirektoratats saksbehandling sendt til Finansdepartementet.

2012-01-18 Brev til Sivilombudsmannen om manglende svar fra Avd. dir Gjesti 2012-01-18 Brev til Sivilombudsmannen om manglende svar fra Avd. dir Gjesti

het!
Dato lagt til: 11.05.2013
Endret: 19.10.2013
Filstørrelse: 143 kB
Nedlastinger: 1191

UBESVART pr. 1.10.2013

2013-07-16 Svar fra HELFO 2013-07-16 Svar fra HELFO

het!
Dato lagt til: 16.07.2013
Endret: 21.11.2013
Filstørrelse: 235.03 kB
Nedlastinger: 958

Her er svaret fra HELFO på vår henvendelse ang hjemmelen for egenandel for utenlandspensjonister.