søndag, august 07, 2022

topppic

noralliansen530 bilde fra stein

 

NorAlliansen er organisasjonen for skandinaver bosatt i utlandet.

NorAlliansen har en rekke områder som organisasjonen vil fokusere på. Blant de sakene som NorAlliansen vil arbeide med fra starten er skatt og skattesaker. Selvsagt vil da ”kildeskatten” være en av sakene her, men vi vil også å få Norge til å respektere inngåtte skatteavtaler.

Les mer

Søk

Korrespondanse med pensjonistorganisasjoner

Vi samarbeider med andre pensjonistorganisasjoner i inn- og utland. Her finner du vår offisielle korrespondanse med disse.

Filer

Sorter etter : navn | dato | treff | [ stigende ]

2011-02-25 Brev til pensjonistorganisasjoner 2011-02-25 Brev til pensjonistorganisasjoner

het!
Dato lagt til: 26.02.2011
Endret: 30.07.2013
Filstørrelse: 213.68 kB
Nedlastinger: 1075

Kommentar til lovrådgiver Johanne Rians e-post om pensjonsbegrepet.

2013-04-28  Brev til SPUN om  GJELDENDE RETT for fast  flytting - emigrasjon - til utlandet 2013-04-28 Brev til SPUN om GJELDENDE RETT for fast flytting - emigrasjon - til utlandet

het!
Dato lagt til: 14.05.2013
Endret: 25.06.2013
Filstørrelse: 193.06 kB
Nedlastinger: 954

SPUN: Senior og Pensjonistorganisasjoner i Utlandet og Norge

2013-09-09 _4 Brev til A-SPUN om sikring av gevinster ved innføring av IKT og om reversering av urett mot de eldre 2013-09-09 _4 Brev til A-SPUN om sikring av gevinster ved innføring av IKT og om reversering av urett mot de eldre

het!
Dato lagt til: 08.09.2013
Endret: 08.09.2013
Filstørrelse: 340.51 kB
Nedlastinger: 950

Om bruk av IKT i statsadminstrasjonen og reversering av diskrimenering av pensjonister.

2013-08-12 VelgerGuide, pr i dag 2013-08-12 VelgerGuide, pr i dag

het!
Dato lagt til: 12.08.2013
Endret: 13.08.2013
Filstørrelse: 316.96 kB
Nedlastinger: 936

Oppdatert VelgerGuide pr. 2013-08-12.

Venstre har nå kommet med sine svar!

Se følgeskriv under !

NorAlliansen har lagt fram 6 nøkkelspørsmål til partiene ang. reversering av diskrimineringen av pensjonister. Se hele korrespondansen under kategorien 'Korrespondanse med partiene'. Svarene finner du her.

Følgeskriv:                                                                 

Til  Lederne for Senior- og Pensjonistorganisasjoner i utlandet og Norge (SPUN)

Kopi til ALLE partilederne for har fått vår VelgerGuide
Blindkopi til andre partier, medier og ressurspersoner i Norge og utlandet. 

I henhold til vedlegg 1,  oversendes en VelgerGuide som er basert på partiledernes svar på våre spørsmål
om  partiene REVERSERE diskriminering og urett mot de eldre i Norge og i utlandet.

Hensikten med denne e-posten er:
1) Å informere
om at  VelgerGuiden bygger på klare og entydige mål som kan fungere som en felles plattform for alle   
  senior- og pensjonistorganisasjoner som vil tilslutte seg.
2) At vi kan oppnå bedre og raskere resultat ved å samarbeide og (sam)handle på tvers av geografiske skiller med
     fokus  på felles mål,  enn om vi jobbet hver for oss
3) Å få en raskest mulig tilbakemelding på om denne VelgerGuiden og mål målsettigene den byggerpå støttes,
    og/ eller om egne målsetting og anbefalinger er/blir laget
4) At vi legger ut linker til alle senior- og pensjonistorganisasoner som har formulert målsettinger om å reversere diskriminering og urett mot de eldre, og spesielt hva de har tenkt å gjøre å for å realisere målene.
5)  Å informere om at Landsforeningen; Rettferd for de Eldre (LRE) og  NorAlliansen (NAG) vil gå ut med (publisere)
en VelgerGuide som hvordan over 1 million pensjonister og deres nærmeste pårørende BØR stemme på om de vil stoppe diskrimineringen og urett mot de eldre  og stoppe dagens avkortingen av  pensjonistenes opparbeide pensjons- og tryderettigheter – i utlandet og i Norge og stoppe planlagt pensjonsavkorting eller skatter, avgifter og/eller offentlig inngrep. Pensjon skal utbetales uavkortet.

 

2016-03-06  Brev fra Emigrant1 til Carl I. Hagen 2016-03-06 Brev fra Emigrant1 til Carl I. Hagen

het!
Dato lagt til: 07.03.2016
Endret: 07.03.2016
Filstørrelse: 642.08 kB
Nedlastinger: 537

Her er brevet fra Emigrant1 til Carl I Hagen