Skriv ut denne siden
torsdag, 04 november 2010 17:31

NorAlliansen - Kypros

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

2014-10-14

Eindomsskatt (IPT) i Kypros

Denne linken til den offisielle retttledningen vil være til hjelp: http://pkf.com.cy/cyprus-immovable-property-tax-2014-guidance-2/#sthash.dQer7X5w.vUda37gg.dpbs

Vær oppmerksom på at det er skjøtet (title deed) som er grunnlaget for verdisettingen. Hvis du ikke har title deed, ta kontakt med selgeren!

 

2015-04-10

Er det noen som savner norsk fjernsyn på Kypros? Siden NRK sluttet å sende på sin "reservekanal" har det vært sorte skjermer for norsk TV. Nå er løsningen her! Nett TV er løsningen. Vi har kontakt med et firma som kan levere små nett-TV bokser som viser fra et godt utvalg av norske, danske svenske og engelske TV stasjoner for €35 pr. måned. Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger. Du finner adressen vår et annet sted på disse nettsidene.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Her kommer mer informasjon spesielt for organisasjonsmedlemmer som bor eller har tilknytning til Kypros.         

Her er en nyttig link om Kypros:  http://www.kypros.no

Hvis du tenker på å ta utflytting til Kypros, har vi følgende opplysninger:

Etter å ha tatt utflytting, kjøpt eller leid bolig og bosatt deg på Kypros, får du hermed tilgang til
pålitelig informasjon om hvordan det er å:
- bo og leve her, midlertidig eller fast - basert på egne/andres erfaringer/opplevelser

- feriere. være på langtidsopphold og/eller flytt til på kjærlighetens øy.

- kjøpe (pensjonist)bolig hvis det blir aktuelt - etter å ha "prøvebodd" her en periode.

- leie en leilighet for kortere eller lengre tid eller  skaffe seg et hotell som midlertidig innkvartering.

For personer på langtidsopphold og fastboende, kan denne hjemmesiden også være et nyttig verktøy for utveksling av informasjon og kunnskap mellom de norske norske/nordiske koloniene på øya.

Vår hjemmeside er også ment å være en virtuell møteplass på øya - som et supplement til de fysiske møteplassene  på Kypros.  I Paphos,  Limassol, Larnaca og  AgiaNapa er det etablert ”møteplasser” med en rekke felles aktiviteter og arrangementer som (vandre) turer, konserter,  kurs, dart (pilkasting), bridge, møter på faste spise-/ dansesteder, hoteller, restauranter, barer/kafeer etc.

Vi går ut ifra at de fleste er oppmerksom på møteplassen Kava restaurant ved markedet i Pano Paphos, der skandinaver møtes uformellt til lunsj klokka 13:00 torsdager.  Ingen møteplikt.

Vi har grunn til å anta at dette ikke er kjent for alle besøkende og for personer som vurderer et langtidsopphold i det mest attraktive landet i EU - spesielt for de som søker sosialt samvær og mest mulig trygghet.  Utbyggerne på øya sier at 8 av10 Seniorer fra Norge (eller Norden) som kjøper bolig på Kypros velger Paphos området.  Vår hjemmeside kan også brukes som et verktøy for å etablere tilsvarende "koloni" for nordiske andre steder på Kjærlighetens øy.

Disse sidene kan også benyttes til utveksling av informasjon om tjenestetilbud som hagearbeid, rengjøring, helsetjenester etc. Bruk vårt forum som er åpent for alle registrerte brukere, til slik informasjon.

 

Her har vi lagt inn opplysninger om salg/utleie av leilighet/hus i Paphosområdet, oppdatert pr. 2013-06-05

Anbefaling til alle som ønskes leie ut eller selge sin bolig på Kypros.   

NorAlliansen har fått mange spørsmål om leie, kjøp og salg av bolig i utlandet generelt og på Kypros spesielt pga. fallende priser på eiendomsmarkedet og pga. finanskrisen. Vi har derfor gitt følgende anbefaling:

1) Tilby (annonsér) leiligheten til utleie til svært gunstig pris basert på langtidsleie (3 - 7 måneder) eller såkalt åremål (12 måneder), dog slik at du evt. kan ta forbehold om å bruke leiligheten i x antall uker for deg selv og familien. Normalt er ikke det noe problem idet de fleste likevel reiser til Norge om sommeren og/eller finner seg et annet sted å bo i de ukene du ønsker å bruke leiligheten selv.

2) Langtidsutleie anbefales også for de som ønsker å selge sin leilighet og/eller bare kan bruke sin leilighet noen uker i året. Det gir eventuelle kjøpere anledning til å ”prøvebo” leiligheten/huset, og gjøre seg kjent med Kypros / Paphos.

3) Tilby i leieavtalen en fortrinnsrett til å kjøpe (til markedspris) hvis/når det blir aktuelt dersom du ønsker å selge din bolig og hittil ikke har funnet noen som er villig til å kjøpe til akseptabel pris.
Å leie ut på langtid/åremål øker sannsynligheten for boligutleie og/eller – salg.

 
Begrunnelsen for å komme med denne anbefalingen er først og fremst følgende:
Dagens boligmarked synes å være dårlig fordi tilbudet av utleieboliger er langt større enn etterspørselen.

·      Utsiktene til bedring er like dårlige på Kypros som ellers i verden. Det er ikke enkelt å få leid ut hverken i lav- eller i høysesongen.  Prisene er presset også idet ekstraordinært mange ønsker å selge sine boliger. Og når de ikke får solgt, så forsøker mange å leie ut - dels for å få inn mest mulig i leieinntekter for å dekke utgifter, - dels i påvent av "riktig" pris.

·      Ved siden av dagens finanskrise vi har i den vestlige verden, har nok dagens prispress også sammenheng med at mange fra Storbritannia - med små pensjoner - ikke ser seg råd til å bo her lenger pga. Euroen som har gjort det mye dyrere å bo her.  Derfor er det mange som selger, både hus og innbo.

·      I dagens marked er det derfor lite sannsynlig/vanskelig å få leid ut i lengre tid til andre tidspunkt enn i høysesongen. Hvis du er optimist og legger til grunn at du får leid ut til sammen i 10 uker eller 2,5 måneder til dobbelt pris (henholdsvis kr 7.200- og kr 10.000,-) vil det ikke gi deg mer enn det halve i leieinntekter, eller hhv. ca kr 18.000,- og ca kr 25.000,-

·      Personer som har kjøpt bolig til bruk ved oppnådd pensjonsalder (og fortsatt er i arbeid), bruker normalt bare leiligheten om sommeren, dvs. i samme perioder som langtidsboende /leiende på Kypros er i Norge. Langtidsleie eller åremål er derfor ikke til hinder for at du selv kan bruke leiligheten til deg og din familie om sommeren og / eller etter nærmere avtale.  Og skulle det i verste fall oppstå "kollisjoner" er det i overskuelig fremtid overflod av rimelige leietilbud som alle kan benytte seg av både når det gjelder enkle leiligheter og villa med hage

·      Som eksempel 1, nevnes at vår anbefaling også har relevans i gode tider. Mens jeg bodde i Limassol i flere år, leide jeg en (luksus) leilighet til halv pris i forhold til de andre leilighetene i boligkomplekset. Men eieren av «min» leilighet fikk langt mer inntekter fra meg enn de andre som leide ut på ukebasis til en pris som var mange ganger det som jeg betalte.  Eieren ble også spart for 20 - 30 % i adm. og større vedlikeholdskostnader.   I de månedene jeg ikke brukte leiligheten i fm. opphold i Norge i fm. jul påske og flere måneder om sommeren, "leide" jeg den ut til andre og familie. Eieren kunne også brukt den når jeg ikke var der, men gjorde det ikke

·      Som eksempel 2 nevnes at en slektning som har fått samme anbefaling fra meg, nylig inngikk en avtale om langtidsutleie. Slektningens leilighet har ikke vært i bruk og er nylig møblert og satt i stand for utleie.  Boligen har tre soverom, tre toalett, to bad, stor veranda, stor hage. Denne leiligheten ble nylig utleid til kr 5000.- pr mnd – inkl. Internet, bredbånd, telefon, vann, strøm og norsk TV. Jeg antar at dette er en "rimelig" pris i dagens utleiemarked.

·      Som eksempel 3 nevnes noen tenkte situasjoner:

o  Hvis du leier ut en liten leilighet for ca kr 3600,- pr mnd og en stor leilighet for 5.000,- blir bto. leieinntekter på henholdsvis ca kr 40.000,- og kr 50.000 for 11 mnd.

o  At det bor folk i leiligheten betyr at du har gratis "vaktmester" og tilsyn og at utgiftene til vask, tilsyn og vedlikehold reduseres.

o  Administrasjon og kontroll av korttidsutleie er dessuten ressurskrevende. Om man setter bort denne jobben til et utleieselskap koster det min. 20 - 30 % av leieinntektene.
Korttidsleie betyr også større slitasje på leiligheten og større vedlikeholdsutgifter.

o  Et helt hus med mange soverom, egen hage med svømmebasseng mm koster ca kr 4.500,- 5.000,- 

Konklusjon

     Dersom du har en leilighet som du er klar for utleie, er ovennevnte anbefaling kanskje noe å tenke på?

     Dersom du har en leilighet som er nyanskaffet og/eller ikke klar for utleie på langtidsleie, er det kanskje en ide å møblere/gjøre leiligheten klar for utleie

        Dersom du har planer om å selge din leilighet, burde du kanskje vurdere å leie ut - inntil boligmarkedet tar seg opp og din bolig kan kommer opp på et akseptabelt nivå. Når du først har fått inn leietakere - kortere eller lengre tid - er jo også terskelen for å kjøpe mye lavere!
Og når markedet snur kan du selge eller øke husleien

        Vi kan eventuelt være behjelpelig med å lage et uforpliktende anslag av hva det vil koste å sette leiligheten i slik stand for langtidsutleie, hvis du tar kontakt på nedenfor nevne kontakt info

        Vi kan også formidle aktuelle forespørsler om boligleie fra/til deg, hvis du kommer med en antydning om leiepris pr. måned - basert på langtidsleie

        Dersom du har en leilighet som ikke ligger i gåavstand til det meste inkl. strand, øker sannsynligheten for at din leilighet blir valgt dersom du kan opplyse at du kan stille til disposisjon en bil med fullverdi- forsikring (inkl 3. part).  (De fleste foretrekker leiligheter med gåavstand til det meste, mens andre foretrekker å leve litt landlig, forutsatt at de har tilgang på en rimelig leiebil til/fra boligen til sentrum/strand.

        Dersom du er interessert i å komme i kontakt med (langtids)leietakere som vi har vært i kontakt med, må du si fra om når din leilighet eventuelt er klar for utleie med info om:

o    hvilket prisnivå du har tenkt å legge deg på - basert på langtidsleie og/eller åremål - møblert eller alternativ umøblert.  Deretter kan vi sende ut info. om dette til våre venner og kjente pensjonister som bor/ønsker å bo her fra 3 - 7 mnd og til andre som har spurt om leiemuligheter og -priser.

Tilleggsinformasjon
til alle som har relativt nyanskaffede leielighet og/eller leieligheter som ikke er gjort i stand for utleie:

Pr dags dato
har vi fått spørsmål fra en rekke boligeiere om å få et anslag på hva det koster å møblere en leilighet.  Derfor har vi laget et kostnadsoverslag vha. av et regneark basert på priser på innkjøp som nylig er foretatt av folk jeg kjenner godt. Men dette regnearket bygger på mange variabler som gis mest mening i konkrete saker. Og med en rekke forespørsler, er det grunn til å anta at det kan oppnås ytterligere prisavslag.

Arbeidet med regnearket er som nevnt ferdig, og for personer som er kommet så langt i prosessen at de står ovenfor konkrete valg, kan vi ved hjelp av regnearket lage alternative modeller basert på en opplisting av alt utstyret som er medtatt. Regnearket vil da inneholde kypriotiske priser i Euro, med en blank rubrikk til bruk for å innhente priser på tilsvarende produkter i Norge eller andre leverandører. 

Idet prisene - spesielt for importerte varer her på Kypros - er relativt høye, så kan det være interessant om noen hadde tid/ anledning til å innhente priser for tilsvarende produkter i Norge. Hvis det skulle vise seg å bli vesentlig rimeligere, er det jo mulig å gå sammen for å leie/sende en hel container til Kypros. Vi nevner dette alternativet fordi vi har hørt om flere som har gjort dette for noen år siden. Men det var før IKEA etablerte seg i hovedstaden Nikosia.

 Endelig nevnes at en rekke bruktforretninger er besøkt. De fleste har overraskende mange fine, solide og rimelige møbler som har så høy standard at de med fordel kunne brukes til å møblere en ny leilighet.

Ring gjerne (gratis) på Skype, hvis noen ønsker å diskutere saken nærmere - og spesielt om du/dere ønsker hjelp til å sette leiligheten i stand for utleie. Vi har kontakter med flinke og ærlige personer som kan holde leilighet/hus kan sette boligen i orden innvendig og utvendig og som også kan passe på den mens du er borte.

NorAlliansens har gode kunnskaper om boligmarkedet i utlandet generelt og på Kypros spesielt og med grundig kunnskap om markedet for møbler og utstyr. NorAlliansen har også forbindelser med de som har markedskunnskap både i Paphos og i Limassol, inkl. fabrikkutsalgene i Limassol og i Paphos - for å finne de beste og rimeligste møblene og utstyret til egne og andres leiligheter. Forslag til møbler og utstyr som synes nødvendig for en utleieleilighet er lagt inn i et regneark og kan sendes på forespørsel.

Spørsmål vedrørende ovennevnte bør fortrinns rettes til NorAlliansen som har e-postadressen
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , Telefon: 00357 7000 0253 eller til undertegnede. 

Vi imøteser din henvendelse. 

Med vennlig hilsen
for NorAlliansen - The Northern Alliance Global (NAG)
The global organization for Scandinavian expatriates

 

Jakup Skamsar (Leder)
Post-/ Skype- & E-mail address         Tele-/Mobil Number       Head Office/Org No/WebSite:
15 Verenikis St, 8045 Paphos Cyprus   00357 9999 0358 (Cy)       Rabbaveien 28 A, N 3515 Hønefoss,
Skype name: Jakup_skamsar                 0047 4812 8288  (No)        Organization No: 994709291
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.        00357 7000 0253 (NAG)   WebPage:www.noralliansen.org  
http://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfNTMwZDJoNTUyZzI&hl=no

 


Lest 7220 ganger