søndag, august 07, 2022

topppic

Søk

Velkommen, Gjest
Username: Password: Husk meg
Kildeskatten

EMNE: Kildeskatt

Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Kildeskatt 9 years 8 months ago #128

 • Kolben
 • ( User )
 • Kolben's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Fresh Boarder
 • Innlegg: 5
 • Karma: 0
Dette bør nok oogså innberettes til Skatteetaten direkte.
Skatteoppkrever kildeskatt på pensjon
Postboks 6310
NO-9293 Troms
Tlf.: 004722077000
Fax: 004777689778
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Sv: Re: Sv: Re: Kildeskatt 9 years 1 week ago #191

 • norjak
 • ( User )
 • norjak's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Fresh Boarder
 • Innlegg: 7
 • Karma: 0
Jeg er helt enig med Admin.
Det er den rettstridige PRAKTISERINGEN av kildeskatten som bør ha 1. prioritet for en NY regjering.

Hverken fireårsregelen som ble innført i 2004, og som Skatt øst mm bruker for skatte utvandrerne i utflyttings-året pluss de tre påfølgende årene ELLER den såkalte såkalte loven om kildeskatt på pensjon, fører til dobbeltbeskatning og/eller skattlegging i Norge DERSOM Skatteetaten praktiserer loven korrekt og AKSEPTERER et såkalt Tax Residece Certificate som dokumentasjon.

Men vi har desverre erfaringer med at spesielt Skatt øst IKKE PRAKTISERER disse lovene som forutsatt av Stortinget også i strid med Høyesterett når det gjelder fireårsregelen. Se Også
docs.google.com/file/d/0B8hJbihdDNi9NzZk...WMwM2ViZGUwODYx/edit

Konferansen som nevnt i vedleg 2, er gjennomført med fyldig referat: Se
docs.google.com/document/d/1T2WCGxzof4dH...ZN8RMOUhcTi7O_s/edit

Mvh
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Siste endring: 8 years 11 months ago Av norjak. Grunn: retting av nest siste ordet til fyldig
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Sv: Kildeskatt 8 years 11 months ago #192

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
FOLKEDOMSTOL OM DEN NORSKE KILDESKATTEN
På mange måter ser det ut til at vi har stengt oss selv inn i et hjørne, ved at vi har valgt å male gulvet uten å tenke på mer enn èn utgang... og den er på motsatt side av der vi klamrer oss fast - for ikke å falle utover den nymalte flaten..,
Dette er ikke ment som kritikk av noen andre enn kanskje meg selv, som på mange måter har låst meg fast i et etablert og vedtatt tenkesett.
Vi har jo snakket mye om hvor veien går videre nå som det ser ut til at vi får et regjeringsskifte - og forhåpentligvis et FrP med minst 20 % av stemmene bak seg i det nye Stortinget. Vi MÅ få HØYRE inn på vår banehalvdel - og da ved hjelp av demokratiske spilleregler. Dog med forståelse for at vi ønsker innflytelse utover å levere stemmeseddelen hvert fjerde år...
I stedet for å legge oss ned og hvile på våre laurbær, gir en valgseier oss muligheter vi ikke har hatt siden den rødgrønne regjeringen startet med avkorting av pensjonsrettighetene våre.
Jeg har drøftet følgende problemstilling med en gammel kamerat som i sin tid arbeidet for salige Alf Nordhus - og som for meg har vært en god samtalepartner i flere år.
Dagens agenda er ganske enkel: ETABLERTE FORENINGER OG ORGANISASJONER, SAMT ENKELTPERSONER SOM HAR SPESIELL INTERESSE FOR OG KUNNSKAP OM AVKORTINGENE AV PENSJONSRETTIGHETER DANNER EN PLATTFORM (i Norge) for å knesette en FOLKEDOMSTOL med en klar fagligpolitisk agenda.
Vi har jo gang på gang opplevd at Finansdepartementet og politiske koryfeer har avvist våre juridisk og hevdvunne rettigheter - og at vi ikke engang tas såpass mye på alvor at brev og seriøse henvendelser ikke besvares.
FOLKEDOMSTOLEN, slik jeg tenker meg etableringen (her er det god plass for alle dere til å komme med innspill) bør sammensettes så raskt som mulig etter at vi har fått en ny regjering. Dette for å få bevegelse i vårt antikverte juridiske apparat - som forlengst har overlevd seg selv. Gode eksempler er Høyesteretts dommer i eksempelvis Sølvik-saken, Stolt-Nielsen saken, rederiskattesaken o.a. - hvor Finansdepartementets Lovavdeling i samråd med Skattediretoratet foretar betenkninger "etterskuddsvis" for å lage nye gjerder rundt det etablerte ikke-fungerende demokrati vi er så "stolte" av.
Legg merke til at dette er ment som en idè jeg kaster inn i debatten om eldre- og uførepolitikk. Jeg vil tro at det er mange i vår krets som besitter større arbeids- og kunnskapskapasitet enn meg som "tenner" på dette. Faktum i dag er jo at vi som er pensjonister ikke har annen rettighet i samfunn enn å levere en stemmeseddel hvert 4. år for å si hva vi mener om kursvalget våre folkevalgte på Stortinget IKKE utfører av pålagte oppgaver.
Og det ser jo sannelig ut til at majoriteten av de som får et sete i nasjonalforsamlingen mister evnen til å godta at de er VALGT AV FOLKET i folkets tjeneste relativt umiddelbart. Det siste tiårets utvikling har ført vårt folkestyre fullstendig ut av kurs - i arbeidet FOR land og folk. I stedet er det personlige, ofte private eller grupperinger av utvalgte som grabber til seg og kaster smuler ut til f.eks. oss som har gjort vår tjeneste for fedrelandet.
Jeg kan klart erindre tiden da det var en stor skam å få en annens blod på sine hender. Dette var forbundet med tap av anseelse og rettigheter til å bestemme i samfunnet (jfr. Gerhardsens retrett etter Kings Bay ulykken, hvor det vel kunne stilles spørsmålstegn ved om hans regjering kunne trekkes til direkte ansvar for det som skjedde på Svalbard, men hvor "landsfaderen" tok dette ansvaret og overlot roret til opposisjonen).
I dag ser vi det motsatte skjer.
Hvilke konsekvenser har Gjørv-kommisjonens klare ansvarspåpekning hatt for Stoltenberg & Co når det gjelder 22/7 ? Svaret gir seg selv.
Samtidig vet vi at det nå er så mange eldre og uføre som i kjølvannet av beskjæringene av pensjonistenes rettigheter enten har mistet den økonomiske plattformen og har blitt fratatt muligheten for helsehjelp, eller det er folk som grunnet tapt ære velger egen vei ut av livet.
Jeg anser dagens juridiske virkelighet som så avfeldig og med så store skjevheter at det krever at vi leter etter "verktøy" for å stanse nedbyggingen av rettigheter for svakerestilte grupper.
Selv med en justisminister og / eller finansminister fra FrP vil jeg tro at vi er mange i partiet som tørster etter rettferdighet i så stor grad at det skal være en "smal sak" å få partiet til å etablere en forståelse for behovet for å berge vårt fedreland fra totalt forfall. Det er fremdeles mange som ikke har forstått at FrP er det eneste folkeparti vi har i Norge som er villig til å bruke tid, krefter og de beste ressurser for å imøtekomme pensjonistenes krav om reversering av de vanvittige endringene som den rødgrønne regjering har gjennomført de siste 8 år. Og jeg er neppe den eneste som sitter med dokumentasjon som viser at det haster med å komme i gang.
Er dere enige med meg, eller synes dere dette er i for sterk grad å utfordre makteliten i Norge ?
Jeg vil tro at vi trenger "maskinkraft" i form av en organisasjon (jeg tror vi har en organisasjon i Norge som er stor og sterk noe til å kunne fronte et initiativ som dette ?) som har mannskap som kan være lydhøre for innspill om hvorledes en folkedomstol skal etableres - og få satt dagsorden for pensjonistsaker... og de angrep vi nå ser stadig oftere, f.eks. med endringer av skatteavtaler med andre stater. Utrolig nok ser det ut til at pensjonistene er til de grader blitt en så forhatt gruppe (noen få ?) som besitter maktmidler til å rasere vår felles fremtid.
Vennlig hilsen
Arthur
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Kildeskatt 8 years 9 months ago #194

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
Fra Aps hjemmesider oppdatert 18.10.2013: Se Nyheter!

arbeiderpartiet.no/Politikken-A-AA/Skatt...oner-i-utlandeStørre
likebehandling av pensjonister
"Kildeskatt på pensjoner i utlandet
Arbeiderpartiet mener det er et godt prinsipp at inntekter som er finansiert av det norske fellesskapet blir skattlagt, også når mottakeren har flyttet ut av landet.
Så lenge vi ikke benytter oss av denne retten, slik tilfellet var tidligere, oppstår et skattehull hvor pensjonene verken skattlegges i Norge, eller i pensjonistens bostedsstat. Innføring av kildeskatt har dermed fjernet denne type urimelige utslag som gir 0 kroner i skatt.
Betaler mindre enn før
Minstepensjonister med liten formue og som har størstedelen av sin inntekt fra Norge, betaler verken inntektsskatt eller trygdeavgift.
Frem til innføringen av kildeskatt på pensjoner i utlandet har minstepensjonister bosatt innen EØS i stor grad betalt trygdeavgift. Kildeskatt på pensjoner for denne gruppen pensjonister har betydd en større likebehandling med pensjonister bosatt i Norge. Dette betyr altså at de betaler mindre enn tidligere.
Enighet om innføring
Innføringen av kildeskatt på pensjoner i utlandet har vært omtalt i hvert statsbudsjett siden 2004, temaet er utredet i OECD og forslaget ble sendt på bred høring i et omfattende høringsnotat.
I høringsrunden deltok en lang rekke organisasjoner, og tilbakemeldingene var gjennomgående positive. Blant disse var Skattebetalerforeningen og Pensjonistforbundet med sine drøyt 170 000 medlemmer.
Unntak
I svært mange av Norges skatteavtaler er retten til å beskatte en pensjonist splittet mellom Norge og bostedslandet etter typen av pensjon, og i noen tilfeller har bostedslandet fått eneretten til å skattlegge alle typer pensjon.
Hvis en pensjonist fyller betingelsene i skatteavtalen og kan dokumentere dette, kan pensjonisten få kildeskatten redusert eller fjernet helt.
Publisert: 22.01.2013 Oppdatert: 18.10.2013 "

Kommentar:
Det ser ut til at AP ikke helt forstår hvordan dette virker utenfor Norge:

Stater:
De aller fleste land hvor nordmenn bor krever skatt dersom en bor over 183 dager i landet. Land som er skattefri er ikke meg bekjent.

Skatteavtale med ekslusiv bostedsbeskatning
Skatteetaten i Norge krever en haug med dokumentasjoner for å fravike kildeskatt på forskuddstadiet og ved skatteoppgjøret. Hele året må planlegges i henhold til den norske skatteetat.
Dersom saken i de ulike trinn ikke er blitt behandlet hos skatteetaten i Norge av feks kapasitetsgrunner kreves automatisk 15 % kildeskatt på alle pensjoner som utbetales fra Norge. Pensjonister som i tillegg får pensjoner utenom NAV har kjempeproblemer.
Personer som av helsegrunner ikke greier dokumentasjonskravene, det er flere enn en tror, får skatt i begge ender. OG der ender de aller fleste etterhvert som alder og skrantende helse stiger på.

Skatteavtale der Norge har skatterett i tillegg til bostedslandet (mønster for norges fremtidige skatteavtaler)
Personer som har så lav pensjon at de ikke får skatt hverken i Norge eller bostedslandet får redusert pensjonen med 15 %(kildeskatt) før den forlater Norge. Personen blir ikke beskattet i bostedslandet og kan ikke motregne kildeskatten mot skatt i bostedslandet. Personen ender opp med 15 % redusert pensjon.

Personer som har skatt i bostedslandet, høyere pensjon, kan motregne skatt i bostedslandet mot kildeskatten. Dette krever kompetente dokumenter fra Norge, uten forsinkelser, som må oversettes til bostedsladets språk. I beste fall må kildeskatt 15 % i Norge mellomfinansieres fra ca et år og oppover.

Personer som av helsegrunner ikke greier dokumentasjonskravene mellom Norge og bostedslandet, det er flere enn en tror, får skatt i begge ender. OG der ender de aller fleste etterhvert som alder og skrantende helse stiger på.

Pensjonister skattemessig bosatt i Norge
Må bare signere en ferdig utfyllt selvangivelse, som i de fleste tilfeller er riktig forhåndsutfyllt. Dersom de ikke orker dette eller greier dette, er dette også OK, selvangivelsen blir tatt til følge uten noen stor risiko. Pensjonisten lever rolig uten at skatteetaten i norge styrer livet år for år frem til gravkanten.

Merknader:
Pensjonisten i utlandet betaler egen sykekasse i bostedslandet og betaler således sine egne helsekostnader. Dvs koster den norske stat 0,00 NOK
Det hevdes at en rekke land har kildeskatt på pensjoner slik som Norge har innført. "Ingen" har til nå kunne levere en liste over disse.
Det hevdes at dersom en bor innenfor EØS og over 90 % av pensjonen kommer fra Norge kan en skatte som om en bodde i Norge. Ingen har til nå kunnet nevne på hvilket lovgrunnlag/ avtale dette beror på. Det er nemlig en skattebombe for den pensjonisten som i god tro lever etter dette utsagnet fra den norske skatteetat.

Det AP skriver på hjemmesiden om "LIKEBEHANDLING" må oppfattes som et hån når en relaterer dette til de virkelige realiteteter og konsekvenser i saken.

Pensjon finansiert av fellesskapet: De fleste av oss har betalt inn tusenvis av kroner både til "NAV" og private pensjonsforsikringer utenom fellesskapet.

Det har vært sendt utallige brev til AP regjeringen fra Eemigrant1 og privat uten få NOEN form svar.

Hva skjer med indeksregulering av pensjoner som er et prosjekt utgått fra AP regjeringen. Innsyn i så lite som hvilket mandat arbeidsgruppen har er nektet, er dette en demokratisk rettsstat verdig? Jeg mener NEI.. Alle fremstøt fra Emigrant1 og privat er blitt sabotert.

Høyre: De har ikke gitt uttrykk hva de mener i disse saker etter utallige henvendelser.

Venstre/ Krf : Ukjent

SV/ Sp: Se Ap

Frp: Hevder etter det jeg har forstått: Pensjoner er en opptjent rettighet som ikke kan avkortes og går inn for bostedsbeskatning av pensjoner.

Det er nå best å vente å se hva som blir handlingene til den nye regjering i saken
Siste endring: 8 years 9 months ago Av oluf.
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Kildeskatt 8 years 9 months ago #195

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
Klipp fra Emigrant1:
Et styremedlem i Tyskland skriver følgende:

Det er mange som fortsatt er redd for at politikerne skal bli lurt til å tro at alt er Ok.
Hei!
Jeg har i de siste dager lest om (Facebook osv.) / hørt om flere eksempler der skatteetaten plutselig begynner å arbeide raskt, er blitt mer medgjørlig, tilbakebetalinger av urettmessig trukkert kildeskatt skjer plutselig omgående, ser positivt på enkeltsaker osv. osv.

Det er tydelig at Skatteetaten og Finansdepartementet vil bringe seg i posisjon . Hvor kommer instruksene fra? Hvorfor er dette ikke kommet tidligere?

Jeg tror dette er en "vårløsning" som skal få politikeren til å tro at alt er OK med kildeskaten,. "Det fungerer".

Vi må huske at Erna Solberg selv skrev til en pensjonist bosatt i Brasil, som klaget sin nød, at "de ville gjerne se på noen papierer dersom det var ting som ikke fungerte som det skulle"

Dette er den eneste uttalelsen jeg har hørt direkte fra Erna Solberg om kildeskatt.

MEN REALITETEN ER!!!!!!

Skatteavtaler:
En rekke skatteavtaler er allerede reforhandlet, Storbritania, Tyskland(skal opp Stortinget), Nederland, Portugal, Polen, indiksjoner på at ny skatteavtale med Spania er i arbeid, Kypros (er i arbeid) og flere land følger med sikkerhet etter.

Skattedirektoratet har uttalt at alle skatteavtaler skal endres etterhvert. Dette har gått fortere enn en kunne tro, iallfal det jeg kunne tro. Det ble hevdet fra spesialistene at dette trengte flere år!

Alle disse skatteavtaler er/ blir reforhandlet slik at norske myndigheter får skatterett på pensjoner i tillegg til bostedslandet. Dette er ikke i henhold til OECDs mønsteravtale som er en anbefaling for utforming av skatteavtaler. OECDs mønsteravtale er satt til side. Dette hoppes elegant over av Finansdepartementet i proposisjonstekstene til Stortinget.

Dette betyr at de fleste og største land i Europa har endret skatteavtalen slik som Norge ønsker. Det er blitt/blir et FAKTUM at pensjoner KAN skattelegges i Norge uansett skattemessig bostedsland.

Konsekvens
Med Lov om kildeskatt på pensjoner blir alle pensjoner automatisk nedkortet - redusert med 15 % før disse forlater Norge.

Det overlates til pensjonister å skaffe seg dokumentasjoner fra Norge som skal oversettes til bostedslandets språk for så å kunne motregne dette mot skatt i bostedslandet ved skatteoppgjøret der. Et uhyre komplisert arbeid som de fleste pensjonister og flere andre ikke greier.

For pensjonister betyr dette en mellomfinansiering av skatt til to stater fra et opp mot tre år. Er papirene ikke OK, eller ikke har riktig form, blir det ingen motregning. En vet hvor vanskelig det er å få kompetent dokumentasjon uten purringer fra Norge, purring og atter purring. Uff..............Ufff..........

En lav pensjon som normalt hverken beskattes i Norge eller bostedslandet blir nå nedkortet med 15 % (kildeskatt) på brutto pensjon. Motregning er ikke mulig, inntekten er for lav til at den beskattes i bostedslandet. Bruttopensjonen er redusert med 15 %

Pensjonister som lider av alderdomssvakhet, dårlig helse, greier ikke dokumentasjoner som er nødvendige for motregning av betalt skatt til Norge får skatt i begge ender. De blir konstant dobbelt beskattet og mister sitt livsgrunnlag.

(Alle som er bor over 183 dager i et land får/ skal etter artikkel 4(som oftest art. 4) få definert sitt skattemessige bosted.
Egen erfaring: I mitt yrkesaktive liv hadde jeg firmajobb både i Norge og Tyskland. Lønnen ble betalt fra firmaet i Norge og jeg skattet til Norge etter sjekk med norske myndigheter. Jeg fikk plutselig et brev fra tyske skattemyndigheter som hevdet/ påsto at jeg bodde mer enn 183 i Tyskland og måtte skatte dit. Jeg måtte da hyre inn et dyrt konsulentfirma som var spesialist i slike saker for om mulig å redusere straffeskatten på toppen av normal skatt. Min lærdom, lek ikke med slike saker, det kan bli dyrt og du er David ikke Goliat)

Realietet
Dette er realiteten for flere og blir etterhvert realiteten for alle!.

Flere store land i Europa har fått/ får ny skatteavtale. Det er utopisk å tro at disse blir reforhandlet tilbake til ren bostedsbeskatning. I Stortinget og i Finanskomiteen ble endringen ratifisert uten "protester" .

Hvordan løse dette som får katastrofale økonomiske virkninger for pensjonister lovelig bosatt i utlandet:

Løsning
Endre det interne lovverket i Norge slik: KUN bostedsbeskatning for pensjonister bosatt i utlandet - slik som OECD foreslår.

Dersom Siv ikke greier å kjøre igjennom FrP sitt standpunkt i saken får vi muligens "en endring light". Etter endring "light" vil "kildeskatten" leve i beste velgående. Realiteten endres ikke og blir bare "Schön geredet". Det realistiske alternativet?

Kjøpekraftregulering
Prosjekt kjøpekraftregulering av pensjoner er i arbeid hos Arbeidsdepartementet. Resultatet er pr. dato ikke kjent. Dersom tabeller fra Verdensbanken får gjennomslag blir det lite å leve for oss, særlig for de som bor i Asia.

Dette er hva den forrige regjering/finansdept. har satt sammen for å skade utenlandspensjonister mest mulig. Etter vårt syn er dette et gigantisk overgrep mot gamle mennesker som ikke har gjort noe annet enn å flytte til et annet land av forskjellige grunner så som familieforhold,helse etc. Husk at de selv må betale for all sosial sikkerhet selv. Den norske stat må ikke frata disse livsgrunnlaget.

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.

Kildeskatt på pensjoner må avskaffes, men kildeskatt på renter, kapitalintekter kan opprettholdes. Dermed er Norge på linje med de fleste land i Europa. Dette burde være et OK
Siste endring: 8 years 9 months ago Av oluf.
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.

Re: Kildeskatt 8 years 7 months ago #197

 • oluf
 • ( Admin )
 • oluf's Avatar
 • FRAKOBLET
 • Administrator
 • Innlegg: 38
 • Thank you received: 1
 • Karma: 1
Monday, 9 December 2013
Mens den nye regjeringen fortsetter plyndringen av pensjonistene bosatt i utlandet.
Mens den nye regjeringen fortsetter plyndringen av pensjonistene bosatt i utlandet,har ´forsvaret´, i en ´catch 22´situasjon, gått i dekning i separate skyttergraver. Hva blir de neste trekk?

Ingen fra regjeringens side har besvart eller forsøkt å rette på den grove,utiltenkte feilen som ble gjort ved ratifiseringen av kildeskatten i 2009 ved å fjerne begrepet ´minstepensjonist´, plutselig ble vi alle ´pensjonister´. Pensjonister under skattegrensen bosatt i utlandet ble automatisk trukket 15% kildeskatt fra 2010 og samtidig fratatt ALLE rettigheter, mens pensjonister i Norge ikke ble trukket for kildeskatten samt beholdt alle sine rettigheter inkludert gratis medlemskap I Folketrygden o.s.v. Dette KUN fordi den daværende Finansminister Halvorsen da kunne rydde veien til også å innkassere skatt for denne svake,lavtlønnede gruppen ved aa endre begrepet ´minstepensjonist´til ´pensjonist´. Noe så infernalsk!

Argumentene fra Skattevesenet at kildeskatten belastet minstepensjonistene i utlandet skulle kunne stoppe ´uthulingen´ av våre felles goder,faller på sin egen uriktighet. Tvert om,bespares vår pensjonskasse for millioner for hver minstepensjonist som forlater landet. Det rettferdige ville være å bytte ut 15% Kildeskatt med ett 15% Trygdetillegg for utenlandsboende minstepensjonister til delvis dekning av kostbare,private helse forsikringer man må anskaffe seg i utlandet.

Det er siden 2009 sendt hundrevis av brev og emails til Regjeringen, Statsministeren, Finansministeren samt ´bødlene´i Skattevesenet uten tegn til forståelse eller forslag til hjelp for denne lille gruppen av etniske norske pensjonister med full botid i Norge.

Det som ikke fortelles av Skattevesenet er at grunnet AP´s feilslåtte innvandrings politikk over de siste 10 årene, er at størrelsen på utbetalinger av dagpenger,trygd og pensjoner til innvandrere og deres familier bosatt i utlandet har nådd bekymringsfulle hoyder,nettopp i det laveste pensjons nivået som også de etniske ´minstepensjonistene´befinner seg i,og vi blir ALLE tatt over én kam.

Storbritania som startet innvandring lenge før Norge,har nå innsettt også deres egne feil og tar nå grep for å redusere disse skyhøe nye utgiftene. Statsminister Cameron hadde nylig ett innlegg i pressen angående dette.
«Sverige har fra milleniumsskiftet frem til oktober 2013 bevilget drøyt 1,1 millioner innvandrere oppholdstillatelse.»
Karl-Olov Arntsberg og Gunnar Sundelin er forfatternesom står bak annonsen i DN i går.

«Utenlandsk fødte utgjør 15 prosent av Sveriges befolkning. De opptar 60 prosent av landets trygdestøtte.» «Av de som nå bevilges asyl,beregnes 70% fortsatt å være arbeidsløse etter to år» Dette, og flere punktvise oppramsinger av svensk innvandringsstatistikk, utgjorde helsides annonsen i den svenske avisen Dagens Nyheter søndag, under tittelen «Hva vet DU om innvandringen og innvandringspolitikken?»

Uansett trusler fra den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbough,blir det HELT nødvendig å opprette et skille her,hvor man differensierer mellom etniske nordmenn med full opptjent botid i Norge og tilfeldige opphold og arbeidsinnvandrere som ikke en gang har bodd i Norge.

Trekk av 15% kildeskatt bør oppheves UMIDDELBART for alle etnisk norske ´minstepensjonister´ bosatt utenfor Norge og EU som har full opptjent botid i Norge.


Tore Christiansen
Minstepensjonist
Sao Paulo - Brasil
Du må registrere deg og logge inn for å kunne skrive i forumet.
Time to create page: 0.225 seconds